Inspecties

Istimewa Elektro beschikt over gekwalificeerde inspecteurs die inspecteren in de diverse sectoren. De afdeling inspectie zorgt voor de bewaking op onze eigen kwaliteit maar ook voor het keuren, certificeren of opleveren volgens de geldende normering(en). Al onze producten worden eerst door onze inspectie afdeling beoordeeld en gekeurd alvorens ze aan de klant worden opgeleverd. Hierbij hoort een gedegen rapportage waarin alle bevindingen worden vermeld. Het uitvoeren van veiligheidsinspecties in opdracht behoort ook tot onze expertise.

Onze afdeling inspectie voert de volgende inspecties uit:

NEN 3140:

Dit een is veiligheidsinspectie waarbij er vooraf een inspectieplan met de installatie verantwoordelijke (IV) wordt opgesteld zodat er precies aan de vraag wordt voldaan.

NEN 1010:

Dit is een opleveringsinspectie van elektrotechnische installaties waarbij wordt gekeken of de installatie voldoet aan de installatie-eisen volgens de NEN 1010.

NEN-EN-IEC 60204-1:

Dit is een inspectie van de elektrische veiligheid van machines en of er wordt voldaan aan de algemene eisen m.b.t. de elektrische uitrusting van de machine.

Inspectie volgens PvE:

Deze inspectie is een alternatief voor een NEN 3140 inspectie als er geen aanwijsbeleid is bij de opdrachtgever. Om bij het ontbreken van een installatie verantwoordelijke (IV) toch een juridisch correcte inspectie uit te kunnen voeren is er een inspectie volgens "Programma van Eisen" ontwikkeld.

VIER:

logo ikeurDit is een "Verzekerings Inspectie Elektrische Risico's" en is ontwikkeld in samenwerking met de bond voor verzekeraars en Ikeur. Deze inspectie is gericht op het brandgevaar in een elektrische installatie en geeft inzicht in het gebruik van de elektrotechnische installatie. Deze inspectie is doelgericht ontwikkeld voor de verzekeringsbranche en voldoet aan de eis op inspectie die wordt gesteld in de polis.
 

AGRO

Dit is een inspectievorm die speciaal is ontwikkeld om de risico's binnen een agrarisch bedrijf goed in kaart te brengen. De inspectie bestaat uit de beoordeling van de staat van de elektrische installatie en de daarop aangesloten randapparatuur. Middels metingen en visueel zal de veiligheid worden bepaald en met behulp van een thermografisch onderzoek wordt gespeurd naar ongebruikelijke warmteontwikkeling in de installatie.

Thermografie:

Door onze level 1 en ITH gecertificeerde inspecteurs kan er een thermografisch onderzoek worden uitgevoerd. Na een gesprek met de opdrachtgever zal er doelgericht een onderzoek plaatsvinden. Dit kan zijn een "ondersteunend onderzoek" waarbij wordt gezocht naar hotspots of een "uitgebreid onderzoek" waarbij er wordt gezocht naar thermische gradiënten en/of afwijkingen in de installatie.

NEN-EN-IEC 61439:

Deze inspectie richt zich op laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. Tijdens deze inspectie zal worden bepaald of de laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen voldoen aan de gestelde eisen. Voor elke laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen wordt een certificaat opgesteld waarin staat of er aan de eis wordt voldaan.

Conditiemeting volgens NEN 2767-4:

Met een conditiemeting wordt de technische kwaliteit van het gebouw of de installatie objectief en eenduidig vastgelegd. Zo kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd en heeft u een helder instrument voor vastgoedbeheer in handen. Ons specialisme richt zich op conditiemeting van infrastructurele werken.