Istimewa Elektro is geheel self supporting voor haar eigen projecten als het gaat om het ontwerpen en engineeren van oplossingen van elektrotechnische probleemstellingen, die door opdrachtgevers en klanten worden voorgelegd. Tevens worden ook adviesdiensten geleverd in de vorm van technische voorstellen en functionele ontwerpen van uiteenlopende vraagstukken. Bij elke ontwerpopdracht wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met zaken op het gebied van duurzaamheid, energieprestatie, milieubelasting, life cycle cost en onderhoudbaarheid, volgens het RAM(SHE) model.
Vrijwel ieder ontwerp is een combinatie van een hardwarematig- en een sofwarematig deel, zeker in een omgeving van professionele en industriële installaties, waarbij veelal sprake is van een meer of minder complex automatiserings- of besturingsonderdeel.

Automatisering is een ruim begrip in de besturing en bewaking van technische processen. Dit begrip is dan ook niet los te zien van 'communicatie', als het gaat om het koppelen van diverse deelinstallaties en het toepassen van beeldschermbedieningen. Ook is er altijd een rechtstreekse relatie met het ontwikkelen van 'software'-applicaties voor toegepaste plc's, pc's of anderszins door microprocessor gestuurde systemen.

Automatiseren vraagt steeds meer om een integrale benadering van het besturingsproces en om het verzamelen van procesinformatie teneinde statussen en parameters in andere, bv. administratieve processen, te kunnen aanbieden en verwerken. De engineers van Istimewa Elektro denken ver vooruit, om de ontwikkeling van uw automatiserings-vraagstukken te structureren en tot een resultaatgerichte oplossing te komen.

Communicatie is van wezenlijk belang tussen mensen maar ook tussen apparaten. Steeds meer apparatuur heeft mogelijkheden om via dataverbindingen, informatie-, stuur- en bedieningscommando's uit te wisselen. Echter men moet wel dezelfde taal spreken. Istimewa Elektro is in staat om de noodzakelijke communicatieprotocollen te ontwikkelen tussen merkvreemde apparatuur en de centrale verwerkingseenheden.

De softwareapplicaties voor diverse fabrikaten van PLC's worden door de Istimewa engineers ontworpen. Ook toepassingen van verschillende SCADA-technieken maken deel uit van integrale oplossingen van besturings- en bedieningsprocessen. Uiteraard verdient de specifieke software voor de juiste protocollering van de communicatie tussen alle systemen de volle aandacht. De volledige systeemarchitectuur wordt tot een samenhangend geheel gesmeed, teneinde te voldoen aan alle gewenste functionaliteiten.

In onze bedrijfsfilosofie staat de lange termijn relatie centraal. Door een projectmatige aanpak kunnen wij reeds in de ontwerpfase aan ieder afzonderlijk onderdeel veel aandacht besteden. Hierdoor voldoen alle systemen en installaties ook nog eens aan de hoogste kwaliteitseisen ten aanzien van techniek, veiligheid en milieu.