Prins Bernardbrug Zaandam | Gemeente Zaanstad
2021-08-22
afbeelding bij Prins Bernardbrug Zaandam | Gemeente Zaanstad
In opdracht van de gemeente Zaanstad verricht Istimewa Elektro groot onderhoud op de prins Bernhardbrug te Zaandam.
Het doel van gemeente Zaanstad is dat, na de renovatie van de elektrotechnische installaties, de gehele brug aan de Machinerichtlijn voldoet en een CE markering kan worden aangebracht en een EG Verklaring van Overeenstemming kan worden afgegeven. De uit te voeren werkzaamheden binnen de scope van deze bestekspecificatie dienen dit doel mogelijk te maken.

Bijzondere van dit project is dat Istimewa (hoofdaannemer van het werk) niet verantwoordelijk is voor de engineering, wat veelal wel het geval is. De engineering elektrotechniek wordt uitgevoerd door de firma Kroneman Industriële Automatisering. Istimewa dient de elektrotechniek engineering, als uitgevoerd door firma Kroneman Industriële Automatisering, aan te houden voor al haar elektrotechnische componenten en werkzaamheden.

Op dit moment is de kastenbouw voor de nieuwe bedienings-en besturingskasten in volle gangs, en wordt op maandag 20-09 en dinsdag 21-09 de aanvangsinspectie op locatie uitgevoerd. In Januari 2022 dient de nieuwe elektrotechnische installatie gereed te zijn voor ingebruikname.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
  • verwijderen huidige bedienings- en besturingsinstallatie;
  • installeren van een nieuwe bedienings- en besturingsinstallatie inclusief een draagbaar bedieningspaneel;
  • aanpassingen elektro-hydraulische aandrijving;
  • (kleine) aanpassingen afsluitboominstallatie;

Mocht je vragen hebben over dit project kun je terecht bij Jasper Rentmeester en Steffan Gebraad.Afdeling Kastenbouw: