BUHA | Onderhoudscontract gemeente Doetinchem
2020-01-10
afbeelding bij BUHA | Onderhoudscontract gemeente Doetinchem
Istimewa Elektro voert onderhoud en inspecties uit aan vier beweegbare bruggen in de gemeente Doetinchem. Istimewa Elektro gaat preventief en correctief onderhoud uitvoeren aan 4 beweegbare bruggen in de gemeente Doetinchem. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in gemeente Doetinchem is ondergebracht bij Buha bv.

Onder de uit te voeren werkzaamheden vallen o.a. algehele visuele controle, mechanische onderhoudswerkzaamheden, hydraulische onderhoudswerkzaamheden, elektronische onderhoudswerkzaamheden, controle deugdelijke werking besturingsinstallaties, schoonmaken camera’s en toepassen storingsdienst. Een deel ervan valt onder de verantwoordelijkheid van Istimewa Elektro.  

De inspectie en het onderhoud van de vier beweegbare bruggen in de Gemeente Doetinchem vergen een jaarlijkse planning. Deze zijn verdeeld in grote, kleine en mini beurten verdeeld over het hele jaar.

De 4 beweegbare bruggen waar het om gaat zijn:

  • Oude Ijsselbrug
  • Europabrug
  • Saap Roelofsbrug
  • Energiebrug


Foto: Oude Ijsselburg in de gemeente te Doetinchem


Website Buha