Onderhoud Windmolenparken
2015-04-14
afbeelding bij Onderhoud Windmolenparken
Door heel Nederland kom je ze tegen, windmolens. Zoals iedereen wel weet zet een windturbine of windmolen de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.
Istimewa Elektro verzorgt al jaren onderhoud aan diverse windmolenparken binnen Nederland. Veelal in de omgeving van Rotterdam.

Het onderhoud heeft met name betrekking op de middenspanningsinstallaties. Deze installaties bevinden zich in de molens zelf maar kunnen zich ook in een zogenaamd inkoopstation bevinden. In combinatie met medewerkers van Stork Elsloo onderhoudt Istimewa Elektro deze installaties zowel preventief als correctief.

Het onderhoud bestaat uit het periodiek preventief inspecteren van de middenspanningstransformatoren, middenspanningsschakelaars, metingen ten behoeve van de correcte aardingen e.d. Indien gewenst voert Istimewa Elektro ook metingen uit aan de generatoren. Nadat het preventief onderhoud is uitgevoerd, ontvangt de klant de schriftelijke rapportage. In deze rapportage wordt vervolgens een advies gegeven over de eventueel geconstateerde punten.