Samenwerken met jeugd in de regio
01-08-2020
afbeelding bij Samenwerken met jeugd in de regio
Wist je dat Istimewa Elektro nauw samenwerkt met opleidingsinstellingen? We lichten onze samenwerking toe in dit bericht. Want de jeugd heeft tenslotte de meeste toekomst in handen. Overdracht van kennis aan hen is dan ook essentieel.

Samenwerkorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven: SBB

Istimewa Elektro is een erkend SBB leerbedrijf.  https://www.s-bb.nl/ 


Voor Istimewa Elektro richten we ons op Scalda leerlingen die een BBL opleiding volgen in  niveau 3 en de ambitie hebben niveau 4 te behalen. Dit gezien de complexiteit en technische vaardigheden die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren. BBL is namelijk werken en leren combineren tijdens de dagelijkse werkzaamheden bij onze opdrachtgevers. 


Als erkend leerbedrijf biedt het SBB platform de mogelijkheid bedrijven als Istimewa Elektro hun vacatures te plaatsen voor aankomende medewerkers en leerlingen. Hier maken wij als bedrijf ook gebruik van. Studenten krijgen op deze manier de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En wij als bedrijf beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die we nodig hebben. Dat zijn de doelen van het SBB. 


De rol van het SBB is het erkennen en begeleiden van de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Ook maken ze afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren wij als bedrijf informatie over kansen binnen ons bedrijf en de sector elektro- en installatietechniek. Je kunt denken aan een stageplek, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseert het SBB de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.