BTZ Dagen (Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland)
24-10-2018
afbeelding bij BTZ Dagen (Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland)
In week 47 staan de BTZ dagen voor de VMBO scholen weer op de planning. Ongeveer 1200 leerlingen van het VMBO 2e leerjaar zullen deze dagen (19 november t/m 23 november 2018) bezoeken met als doel een beeld te krijgen/vormen over de inhoud van techniek en welke beroepen hierbij horen. Doormiddel van deze BTZ dagen kunnen de leerlingen een betere keuze maken met betrekking op hun (vervolg) studie. Het e.e.a. is terug te vinden op de website van de BTZ-Zeeland (zie link).
Istimewa Elektro zal tijdens deze dagen met Julian Jansen en Jordy Rotte (twee leerlingen BBL) aanwezig zijn om samen met de VMBO leerlingen een werkstukje te maken, tekst en uitleg te geven over de techniek en vertellen over hun eigen ervaring in de techniek. Het doel is om zoveel mogelijk VMBO leerlingen te interesseren voor Techniek, allereerst voor Techniek in zijn algemeenheid en daarna voor Elektrotechniek.
Op deze manier draagt Istimewa Elektro bij aan het promoten van (elektro)techniek. De doelstelling is om de VMBO leerling te interesseren in (elektro)techniek zodat er voldoende aanwas is om na het behalen van hun VMBO diploma verder te gaan in de (elektro)techniek om zo de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" (MVO) maakt integraal onderdeel uit van onze missie, visie en strategie. Wij bieden leerlingen een kans op een werk-leerovereenkomst