Renovatie en bediening op afstand industriehavenbrug en sluiscomplex Engelen
11-03-2018
afbeelding bij Renovatie en bediening op afstand industriehavenbrug en sluiscomplex Engelen
De objecten Industriehavenbrug en sluiscomplex Engelen bevatten verouderde elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. In november 2017 heeft de Gemeente 's-Hertogenbosch aan Istimewa Elektro het project gegund om de staat van deze objecten te verbeteren door deze twee objecten te renoveren.
Daarbij dient de Industriehavenbrug op afstand bediend te worden vanaf sluiscomplex Engelen. Istimewa Elektro heeft in opdracht van de Gemeente
's-Hertogenbosch in oktober 2016 de Dungensebrug al gerenoveerd en op afstand bedienbaar gemaakt van sluiscomplex Engelen.

De Industriehavenbrug wordt op dit moment op aanvraag lokaal bediend. Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een glasvezelverbinding gerealiseerd vanaf Industriehavenbrug naar sluiscomplex Engelen. Sluiscomplex Engelen bevat een schutsluis, beweegbare hefbrug en hoogwaterkering (handmatig bediend). De schutsluis en hefbrug worden separaat bediend middels drukknoppenbediening vanaf het lokale bediengebouw. Istimewa Elektro zal bij beide objecten de complete elektrotechnische installatie vernieuwen inclusief camera's , landverkeer- en scheepvaartseinen, afsluitbomen en de aandrijving van de bruggen. 

Als CO2 reducerende maatregelen wordt het bestaande bedienhuis van de Industriehavenbrug gesloopt en wordt per object voor de bedienaar inzichtelijk gemaakt hoeveel energie (kWh) er wordt verbruikt. Momenteel is het ontwerp van de Industriehavenbrug ver gevorderd en wordt een start gemaakt met het ontwerp van sluiscomplex Engelen. De uitvoering van de renovatie Industriehavenbrug staat gepland voor juni/juli 2018, de uitvoering van de werkzaamheden op sluiscomplex Engelen start naar verwacht in het laatste kwartaal van 2018.