Centrale Objectbediening (COB) Scharrebierbrug
11-03-2018
afbeelding bij Centrale Objectbediening (COB) Scharrebierbrug
Waternet en gemeente Amsterdam afdeling V&OR (Verkeer & Openbare Ruimte), maken de komende jaren bruggen en sluizen in Amsterdam geschikt voor bediening op afstand vanuit één centrale. Dit verbetert onder andere de doorstroming van het scheepvaart- en wegverkeer.
Veiligheid is cruciaal bij deze omschakeling naar centrale objectbediening. De Oosterdoksdraaibrug en de Scharrebierbrug zijn beide bruggen die Istimewa Elektro in twee losse projecten geschikt gemaakt hebben om vanaf de Centrale objectbediening (COB) bediend te kunnen worden.

In de scope van Istimewa Elektro zit enkel de lokale besturingsinstallatie, alle installaties specifiek voor bediening op afstand denk aan CCTV, audio en transmissie lagen buiten scope. Naast de ombouw van de besturingsinstallatie zat in de scope van de Scharrebierbrug het doen van enkele aanpassingen aan de aandrijving, waarbij de motor en rem vervangen zijn.
Door de locatie van de beide bruggen in het centrum van Amsterdam was de planning erg strak en zijn de bruggen omgebouwd in weekenden en nachten in een zo beperkt mogelijke stremming. Ondanks de grote tijdsdruk zijn beide bruggen op tijd en zonder bijzonderheden omgebouwd naar de nieuwe besturingsinstallatie.