Istimewa; van Service Provider naar Asset Manager!
07-12-2017
afbeelding bij Istimewa; van Service Provider naar Asset Manager!

In 2016 heeft Istimewa de hulp ingeroepen van Stork Asset Management Consultancy om Istimewa verder te professionaliseren op het vlak van asset management. De consultants van Stork Asset Management Consultancy helpen bij het ontwikkelen van een andere manier van kijken en werken.


De eerste stappen waren al jaren daarvoor gemaakt door de introductie van het onderhoudsmanagementsysteem Ultimo voor het verzamelen en gebruiken van onderhoudsinformatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van tablets. Dit is even wennen voor de monteurs en voor de organisatie, die los moeten komen van de "reset” cultuur, maar geeft een duidelijk concurrentievoordeel om onderhoudsactiviteiten slimmer uit te voeren.


Ten tijde van de professionalisatie heeft ook de rol van Maintenance Engineer zijn intrede gedaan om storingsanalyses van de installaties uit voeren en de onderhoudsplanning en -activiteiten hierop aan te passen. Daarbij is goed data management essentieel, maar niet het hele verhaal. Ook alle organisatorische processen moeten gestructureerd verlopen.


Vanuit Stork Asset Management Consultancy is een analyse gemaakt van de Istimewa organisatie om er achter te komen waar de witte plekken zitten die verbetering behoeven.


Daarbij is nagegaan of alle asset management (AM) processen die relevant zijn voor het realiseren van AM doelen ook daadwerkelijk beschikbaar en ingericht zijn. Het gaat daarbij om de primaire AM activiteiten; AM beleid en strategie, concepten en plannen, de uitvoering, het meten van resultaten en het analyseren plus continue verbeteren van zowel het asset van de opdrachtgever als het daarbij behorende interne asset management processen en systematiek. Bij deze analyse werd enerzijds rekening gehouden met geldende richtlijnen en anderzijds gekeken in hoeverre risico weging aan de basis van al het handelen bij Istimewa staat.


Dit heeft er toe geleidt dat de werkprocessen inmiddels gedocumenteerd zijn in een asset management handboek dat de kern vormt van het Istimewa asset management systeem. Ook de ondersteuning vanuit Ultimo is verder uitgebreid.


Verdere bewustwording bij de medewerkers en de implementatie van verbeteringen is een proces dat continu aandacht behoeft om meer rust te krijgen in de organisatie, verder te professionaliseren en te kunnen groeien naar een proactieve handelwijze. Dit gebeurt simultaan op management niveau én in de uitvoering. Het Stork asset management model is een gemeenschappelijke taal geworden die de interne communicatie vereenvoudigd. Deze ontwikkeling stelt Istimewa in staat om op een andere manier het gesprek te kunnen voeren met opdrachtgevers die daar behoefte aan hebben én om maatwerk te leveren. Door deze lange-termijn visie en door dingen anders te doen dan de concurrenten hoopt Istimewa nog meer onderscheidend te worden in de markt en vanuit haar rol als service provider door te groeien naar die van asset manager.

Joris Grimbergen
Stork Asset Management Consultancy.