Variabel Onderhoud Sluizencomplex Terneuzen
12-09-2017
afbeelding bij Variabel Onderhoud Sluizencomplex Terneuzen
Istimewa Elektro voert in combinatie met Van der Straaten diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de sluizen van Terneuzen. Opdrachtgever voor dit UAV-gc werk is Rijkswaterstaat (RWS). Met het werk wil RWS het areaal van het district Zuid up-to-date hebben voordat de realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen start.
Het sluizencomplex bestaat uit een drietal sluizen: de Westsluis, de Oostsluis en de Middensluis. De werkzaamheden voor dit project vinden enkel plaats op de Westsluis en Oostsluis; dit omdat de Middensluis uit gebruik wordt genomen binnen het project Nieuwe Sluis Terneuzen.
Het Kanaal Gent – Terneuzen is circa 14 kilometer lang op het Nederlandse deel en verbindt, zoals de naam al aangeeft, Terneuzen met Gent. Het werk omvat werkzaamheden in de disciplines Elektra, Civiel en Werktuigbouw, waarbij Istimewa Elektro volledig verantwoordelijk is voor de E - werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het ontwerp en realisatie van:

Vervangen van achttien besturingskasten en besturing van de dompelpompen ter plaatse van de Westsluis en de Oostsluis.

Hier zijn over een traject van ca. 26 kilometer de voedingskabels van de verlichting en de aansluitkastjes in de 300 masten vervangen. De complete aansturing van de kanaalverlichting is omgebouwd naar een draadloos systeem waarbij vanaf drie locaties kan worden ingeschakeld. Daarnaast zijn diverse schakelhuisjes gerenoveerd en nieuwgebouwd, hierin is de nieuwe besturingsinstallatie voor de kanaalverlichting geplaatst.

Het project is nu in de afrondende fase en zal naar verwachting voor einde van het jaar worden opgeleverd aan RWS.