Project tijdelijke langsventilatie Maastunnel Rotterdam
31-08-2017
afbeelding bij Project tijdelijke langsventilatie Maastunnel Rotterdam
Afgelopen halfjaar was Istimewa Elektro betrokken bij het project tijdelijke langsventilatie Maastunnel. De tijdelijke langsventilatie is vereist om gedurende de renovatiewerkzaamheden de Maastunnel veilig te kunnen blijven gebruiken. In samenwerking met Volker Staal en Funderingen (VSF) waren wij in opdracht van de Gemeente Rotterdam eindverantwoordelijk voor ontwerp, engineering, fabricage en uiteindelijke realisatie.
Na een half jaar van voorbereidingen is eind juni gestart met het plaatsen van de tijdelijke staalconstructie, montage van de langsventilatoren, plaatsen en aansluiten van de besturingskasten en noodstroomvoorzieningen. Vanaf 3 juli 2017 is de tunnel van noord naar zuid voor de komende 2 jaar afgesloten voor alle autoverkeer. De 75-jarige Maastunnel wordt dan gerenoveerd en gerestaureerd om in 2019 aan de nieuwe veiligheidseisen te kunnen voldoen.

Techniek:
De tijdelijke langsventilatie (zuidzijde) is voorzien van 2 stuks 500kVA noodstroomaggregaten welke gelijktijdig opstarten en na synchronisatie de ventilatoren van voedingsspanning voorzien. De langsventilatoren (3x 45kW en 2x 90kW) zorgen voor de nodige stuwkracht welke benodigd is om bij een eventuele calamiteit schadelijke rook uit de tunnel te verdrijven.
In de controlekamer (noordzijde) is de installatie op afstand te bedienen door een overzichtelijk drukknoppentableau. De installatie is door één druk op de evacuatieknop in één handeling te activeren en zorgt na indrukken binnen maximaal 30 seconden voor de benodigde ventilatie c.q. luchtstroming. De communicatie tussen noord (controlekamer) en zuid (besturingskast) wordt gerealiseerd door een 1,5 km lang glasvezeltraject.Uitvoering en ontwerp:
Bij aanvang is als eerste een 3d scan gemaakt welke heeft gediend als basis/onderlegger voor het gehele ontwerp c.q. engineering van de (staal)constructie. Ook is de 3d scan gebruikt voor het maken van 3d beeldplaatjes welke zijn overlegd aan de Gemeente Rotterdam en tevens zijn gebruikt voor de goedkeuring door de monumentencommissie (de Maastunnel is een rijksmonument en is de oudste tunnel van Nederland geopend op 14 februari 1942). Door toepassen van deze werkmethode hebben we een lang en vaak bureaucratisch traject weten te verkorten tot slechts 4 weken (vanaf indienen tot uiteindelijke goedkeuring). Zie hieronder het 3d beeldplaatjes en het uiteindelijke resultaat. De besturing is door onze eigen hard- en software engineering van scratch ontworpen en door onze kastenbouwafdeling in slechts 2 weken opgebouwd.

Planning:
De gehele opbouw van zowel staalconstructie alsmede het plaatsen van de besturingsinstallatie(s) en realisatie van de alle installatiewerkzaamheden hebben slechts 2 weken in beslag genomen. De Maastunnel werd hiervoor alleen 's nachts afgesloten en diende overdag weer beschikbaar te zijn voor het normale wegverkeer. We kunnen achteraf zeggen dat er afgelopen half jaar door alle betrokkenen een geweldige prestatie is geleverd.