Vervangen PA Berenplaat fase 1
19-12-2016
afbeelding bij Vervangen PA Berenplaat fase 1
Eind augustus heeft Istimewa Elektro opdracht gekregen van Evides Waterbedrijf voor het uitvoeren van E&I werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de PA (proces automatisering) op productielocatie Berenplaat (fase 1).

Evides zorgt voor drinkwater voor 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuidwest-Nederland. Het waterbedrijf heeft negen drinkwaterzuiveringen, waarvan de Berenplaat veruit de grootste is. Door bedrijfsbreed dezelfde automatisering door te voeren, maakt het waterbedrijf de werking en het beheer van de zuiveringsinstallaties efficiënter.


Na ontvangst van het bestek zijn de medewerkers van Istimewa Elektro met een enthousiast team van mensen, van diverse afdelingen, de uitdaging aangegaan. Dit hield in: een begroting, plan van aanpak, planning en een V&GM plan maken om werkzaamheden uit te voeren in een inbedrijf zijnde waterzuiveringsinstallatie. Want ook tijdens de werkzaamheden, moet de drinkwaterzuivering werken zoals het hoort en kunnen de Evides klanten blijven rekenen op drinkwater.

Om aan te tonen dat Istimewa Elektro begrijpt wat de impact van de werkzaamheden zou zijn en te laten zien hier goed op voorbereid te zijn, is ons gevraagd een presentatie te geven in woord en beeld voor een uitgebreide beoordelingscommissie van Evides. Dit om te duiden dat wij de aangewezen partij waren, om deze complexe uitvoering van werkzaamheden succesvol uit te voeren.

De werkzaamheden waren onder meer het "pre”-fabriceren van 22 stuks besturingskasten. De besturingskasten worden in het bestaande netwerk geïntegreerd op een gefaseerde wijze. Deze fasering is vooraf vastgesteld in een procesgeoriënteerde planning. Hierna hebben we, in een korte ombouwtijd, ca. 1800 I/O omgezet naar het nieuwe proces automatiseringssysteem.  

Momenteel is de uitvoering van fase 1 in de afrondingsfase en kunnen we stellen dat het project succesvol is verlopen. De I/O’s zijn op een veilige wijze overgezet, waarbij de bedrijfszekerheid voor de klant gewaarborgd is gebleven. Twee testteams, bestaande uit inbedrijfstellers van Evides en Istimewa Elektro, zorgen ervoor dat de installatie bedrijfsklaar overgedragen kan worden aan de operators. Door het inzetten van de testteams en de goede samenwerking met Evides kon snel geschakeld worden gedurende de inbedrijfstelling zodat dit op goede wijze verliep.

Inmiddels hebben we ook het vervolg op dit project gegund gekregen, het betreft hier fase 2.