De Energieneutrale Brug
19-12-2016
afbeelding bij De Energieneutrale Brug

Jolan Huisman, 19 jaar, zit in zijn derde jaar van de opleiding HBO Elektrotechniek. Hij loopt sinds een paar maanden stage bij Istimewa Elektro.


Stagemarkt
Jolan: "Via een stagemarkt op school ben ik in contact gekomen met Istimewa Elektro. Ik had al wel eens van Istimewa Elektro gehoord en zag vaak Istimewa servicewagens rijden, maar ben me pas gaan verdiepen in het bedrijf na de stagemarkt. Ik heb geregeld dat ik een dag kon meelopen en ik heb toen de mogelijkheden voor mijn stage besproken. Ik zocht namelijk een stageopdracht met energietechniek en dat was bij Istimewa Elektro mogelijk. Na die meeloopdag heb ik gelijk gesolliciteerd en werd ik gelukkig aangenomen!”


Istimewa Elektro biedt regelmatig stageplaatsen aan voor stagiaires waar werken en leren wordt gecombineerd. Het werken met stagiaires is niet alleen voor de student leerzaam maar ook zeker voor het bedrijf en haar medewerkers. Stagebegeleider Mark Notebaart: "Stagiaires kunnen opdrachten uitvoeren en zaken uitzoeken waar we graag een antwoord op willen, maar waar tijdens de reguliere werkzaamheden geen tijd voor is.”Stageopdracht
Jolan doet in zijn stageopdracht onderzoek naar de mogelijkheden om een brug of sluis energieneutraal te maken. Istimewa Elektro krijgt steeds vaker de vraag van overheidsinstanties om bruggen en sluizen energieneutraal te maken. Jolan zoekt uit wat hiervoor de mogelijkheden zijn. "Het is mogelijk om een brug of sluis energieneutraal te maken. Met nieuwe technieken van energieopslag is het ook mogelijk om een hele brug los van het net te maken (off-grid).


MVO
Istimewa Elektro is zich zeer bewust van haar positie als bedrijf in de maatschappij. Zij wil daarom het behalen van een gezond financieel rendement combineren met het leveren van toegevoegde waarde voor haar medewerkers, het milieu en de maatschappij, voor nu en in de toekomst. Daarom maakt "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (MVO) integraal deel uit van de missie, visie en strategie van de onderneming.


Reductie van de uitstoot van CO2 is inmiddels één van de hoogste prioriteiten geworden van alle overheden en een toenemend aantal primaire opdrachtgevers en toeleverende bedrijven. Zo wil minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)  dat de infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat -  wegen, vaarwegen en waterkeringen, sluizen en bruggen - in 2030 volledig energieneutraal draaien.

 

Istimewa Elektro heeft zich tot doel gesteld haar prestaties op het gebied van reductie van CO2 uitstoot continu te monitoren en te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CO2-prestatieladder uitgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).