Rioolwaterzuivering Walcheren
01-11-2016
afbeelding bij Rioolwaterzuivering Walcheren
Medio juli heeft Istimewa Elektro van het waterschap Scheldestromen opdracht gekregen voor Perceel 3 RWZI (Rioolwaterzuivering) Walcheren. Deze RWZI ligt in Ritthem, hier wordt het afvalwater van Walcheren, waaronder Middelburg en Vlissingen, schoongemaakt.
Waterschap Scheldestromen wil de zuivering Walcheren aanpassen. De aanpassingen hebben in hoofdlijnen betrekking op de sliblijn en de biogaslijn. Enerzijds bestaan de aanpassingen uit 1 op 1 vervangingen, anderzijds wil het waterschap  de zuivering ombouwen tot energiefabriek. Door het in de zuivering geproduceerde slib te vergisten, kan deze zuivering al ongeveer 80% van de eigen energiebehoefte opwekken. Daarbij ontstaat biogas, dat weer kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Door het slibgistingsproces te optimaliseren, in combinatie met een aantal aanpassingen van het zuiveringsproces, kan het energieverbruik nog verder worden verlaagd en de energie-opwekking worden vergroot. In 2018 kan naar verwachting 35% meer energie opgewekt worden dan dat de zuivering zelf nodig heeft. De extra energie wordt terug geleverd aan het net.  De zuivering wordt dus een echte Energiefabriek!

De werkzaamheden zijn in drie percelen opgedeeld. Perceel 1 omvat de deelstroombehandeling, Perceel 2 de werktuigbouwkundige en civiele werkzaamheden en Perceel 3 de elektrotechnische werkzaamheden.

Eerder is Istimewa Elektro gecontracteerd als één van de vijf raamcontractanten voor het uitvoeren van elektrotechnische werken voor het Waterschap. De elektrotechnische werkzaamheden aan perceel 3 zou door 1 van de raamcontractanten uit worden gevoerd. Istimewa Elektro bleek na de selectiefase de gelukkige.
De voorbereiding is medio juli 2016 gestart. De werkzaamheden op het terrein starten in februari 2017 en de oplevering van dit project staat eind 2017 gepland.