Vervangen PA Haamstede
10-03-2016
afbeelding bij Vervangen PA Haamstede
Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon en smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en bedrijven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland.
Evides werkt momenteel aan de vervanging en standaardisatie van de procesautomatisering (PA) van al haar drinkwaterinstallaties. De aanleiding daarvoor is dat de bestaande systemen technisch aan vernieuwing toe waren en de diversiteit in de gebruikte systemen. Eind 2014 is Istimewa Elektro reeds geselecteerd als één van de drie voorkeursleveranciers t.a.v. het uitvoeren van deze werkzaamheden. Na de ombouw van de grondwaterzuivering Baanhoek te Dordrecht, was het vervangen van de PA van productielocatie Haamstede het 2e project dat aan Istimewa Elektro is gegund.

Istimewa Elektro
Eind september 2015 heeft Istimewa Elektro de opdracht gekregen om de E&I werkzaamheden voor het project 'vervangen PA Haamstede' uit te voeren. Productielocatie Haamstede is gelegen in de Boswachterij bij Burgh Haamstede en is gebouwd in 1977. Deze productielocatie zuivert water wat afkomstig is uit het Haringvliet. Het ingenomen water uit het Haringvliet wordt voorgezuiverd in de voorzuivering bij de productielocatie Ouddorp en middels ondergrondse leidingen getransporteerd naar de infiltratievijvers bij de productielocatie Haamstede.
Vervolgens wordt het water vanuit deze infiltratievijvers naar de zuivering gepompt. Hier wordt het water middels filtraties en UV-behandeling gezuiverd en door de hoge drukpompen in het waterleidingnet gebracht.

Evides verving zelf de besturingssoftware en de visualisatie. Istimewa Elektro verving de bestaande besturingscontrollers van de besturingskasten van de bronkelders in het duingebied, de voor- en nafilters en de diverse besturingskasten, die het proces aansturen in de productielocatie. Verder plaatste en monteerde Istimewa Elektro een UPS, een hardware melder en diverse instrumentatie en stelde deze in bedrijf. Ook werd het transmissienetwerk aangepast door Istimewa Elektro.

Na een grondige voorbereiding en controle van de bestaande situatie en tekeningen, vonden de werkzaamheden plaats. De productielocatie bleef tijdens de werkzaamheden drinkwater produceren. Dit vergde goede afstemming met Productie Drinkwater van Evides, zo veel als mogelijk voorbereidende werkzaamheden 'in het veld' uitvoeren en gelimiteerde uitvoeringstijden. Gefaseerd vonden de hardware- en softwarewerkzaamheden plaats. Het project is eind 2015 naar volle tevredenheid afgerond.