Uitreiking Reach Awards
16-07-2016
afbeelding bij Uitreiking Reach Awards
Op 16 juni hebben Paul van de Ven en Huub Snelders de Zilver Reach Award ontvangen voor een proactieve aanpak asbestherkenning en beheersmaatregelen. Op dezelfde datum hebben Tim v.d. Eijnden, Samilius Purivajesinge, Jules Sabajo en Huub Snelders de Bronzen Award ontvangen voor het adviseren aan de opdrachtgever m.b.t. valbeveiliging op daken waarop uitvoering hiervan heeft plaatsgevonden.
De REACH-erkennings awards zijn ingevoerd om de uitstekende veiligheidsprestaties en zichtbare inspanningen om de Stork veiligheidscultuur en werkmethoden te verbeteren, te belonen. Alle medewerkers van Stork, en dus ook van Istimewa Elektro, komen in aanmerking voor een nominatie binnen deze regeling.

Zilveren Award
Paul van de Ven en Huub Snelders hebben in de ballast weerstand van het noodstroomaggregaat een witte vaste stof aangetroffen, waar zij het vermoeden van hadden dat er Asbest in kon zitten. Op zelfstandig initiatief hebben zij de volgende stappen ondernomen:

Er is contact opgenomen met de leverancier van de ballast weerstand en navraag gedaan of in de productie van deze materialen asbest is gebruikt. Hierop kregen zij het antwoord dat bij het betreffende product, gezien de leeftijd, de kans zeer groot is op aanwezigheid van een asbest houdend materiaal. Daarna is de leidinggevende (Dave Peelen) ingelicht omtrent de situatie. De leidinggevende is dit gaan communiceren zowel intern als extern. Alle monteurs zijn ingelicht dat zij deze ruimte niet mochten betreden en daardoor zijn alle werkzaamheden binnen dit object W1o stilgelegd. De opdrachtgever is ingelicht dat in deze ruimte geen werkzaamheden meer uitgevoerd mochten worden.
De opdrachtgever verzocht een asbestinventarisatie uit te voeren. Paul en Huub hebben geplastificeerde flyers gemaakt, waarop stond dat de ruimte vermoedelijk asbesthoudende producten bevat en de ruimte niet betreden mocht worden. Deze flyers zijn opgehangen op de toegangsdeur. Paul heeft onder voorzorg meerdere asbest wegwerpoverals en asbest stofmaskers besteld. Deze zijn neergelegd bij de centrale bediening te Oosterhout (CBO), voor geval van nood.
De opdrachtgever heeft na deze stappen een asbestinventarisatie laten uitvoeren, waaruit bleek dat de ruimte en het betreffende product inderdaad asbesthoudende materialen bevatte. De actie ligt momenteel bij de opdrachtgever om de ruimte asbestvrij te maken en de asbesthoudende producten af te voeren.

Bronzen Award
Bij het onderhoud in Noord Brabant in het OBC contract dient Istimewa Elektro de preventieve taak "inspectie en onderhoud airco installaties" uit te voeren. De buitenunits van deze airco's zitten op meerdere objecten op de daken. De daken van deze objecten hebben geen reling en geen mogelijkheid voor het inhaken van een valgordel. Er is dan ook gezamenlijk besloten deze taak niet uit te voeren.Er is met opdrachtgever RWS gecommuniceerd dat het niet mogelijk was deze taak uit te voeren wegens het ontbreken van een reling en de mogelijkheid voor het inhaken van een valgordel. De opdrachtgever is aangesproken dat er in de toekomst rekening gehouden moet worden de Arbowet. Na deze communicatie hebben Jules, Sam, Tim en Huub de verschillende locaties bekeken en aangegeven op welke objecten het wel mogelijk is via hoogwerker uit te voeren en waar het mogelijk is een bevestigingspunt te maken.