Kleine Schutsluis Vlissingen
19-07-2016
afbeelding bij Kleine Schutsluis Vlissingen
Half mei heeft Istimewa Elektro opdracht gekregen van Molenmaker Techniek om de elektrotechnische installatie van het binnenhoofd van de kleine sluis in Vlissingen aan te passen. Tijdens de renovatie worden de bewegingswerken omgebouwd van elektromechanisch naar hydraulisch.
De kleine schutsluis te Vlissingen is gebouwd in 1954 en zorgt voor een verbinding voor de scheepvaart tussen het Kanaal door Walcheren en de Westerschelde. De sluis bezit vier paar houten puntdeuren, die elektromechanisch aangedreven worden. De bediening van de sluisdeuren gebeurt in de naastgelegen Nautische Centrale Vlissingen.

Welke deurenparen er gebruikt worden om te schutten is afhankelijk van het tij; het hoogste waterniveau moet altijd aan die zijde van het deurenpaar staan waar de punt naar toe wijst. De sluisdeuren kunnen pas geopend worden als het waterniveau aan beide zijden van de deuren gelijk gemaakt is. Dit gebeurt door schuiven in de deuren te openen.

De bestaande installatie van de sluis blijft bestaan en alles wordt hierop ingepast. De ombouw vindt na de zomerperiode dit jaar plaats. Tijdens de ombouw zal de sluis gestremd worden voor een periode van vier weken.