Groot Onderhoud Grote Merwedesluis te Gorinchem
25-04-2016
afbeelding bij Groot Onderhoud Grote Merwedesluis te Gorinchem
De Grote Merwedesluis Gorinchem is een schutsluis van de Provincie Zuid-Holland en verbindt het Merwedekanaal met de Merwede. De sluis heeft een schutkolk van 120 meter lengte en de kolkbreedte is 24 meter. Over het binnenhoofd ligt de Korte brug, een elektromechanische ophaalbrug. Over het buitenhoofd ligt de Hoge brug; een hydraulische basculebrug. In het bedieningshuis van de sluis is ook de centrale bedienpost van de bediening van een deel van de bruggen in het Merwedekanaal gevestigd.
Het groot onderhoud
Het groot onderhoud van het complex heeft als doel om het sluiscomplex te laten voldoen aan de huidige normen en eisen, waarbij met name CE-markering, machineveiligheid en constructieve veiligheid belangrijke items zijn. Daarnaast hebben de onderhoudswerkzaamheden ten doel om het sluiscomplex voor een periode van 10 tot 15 jaar vrij van groot onderhoud te houden. Om dit te realiseren dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
  • Vervangen aandrijving van de twee beweegbare bruggen;
  • Vervangen/renoveren van de aandrijving van de sluisdeuren;
  • Herstellen/renoveren van de sluisdeuren en ophanging;
  • Vervangen van de elektrotechnische- en besturingsinstallatie;
  • Herstellen schades aan betonnen onderdelen en metselwerk constructies;
  • Herstellen verhardingen;
  • Aanbrengen van leuningwerken langs kolk en deuren;
  • Uitvoeren van conserveringswerkzaamheden;
Werkzaamheden Istimewa Elektro
Istimewa Elektro is, als onderaannemer van Hollandia Services, verantwoordelijk voor het ontwerp en uitvoering van de complete vervanging en vernieuwing van de elektrotechnische- en besturingsinstallaties. Istimewa Elektro vernieuwt alle voedings- en besturingskasten, bekabeling, seinen, afsluitbomen en verlichting als ook de communicatiesystemen zoals: audio-, intercom-, omroep en camera installatie. Bij deze werkzaamheden wordt er rekening gehouden met de omgeving door steeds in relatief korte periodes te werken en stremmingen en overlast zoveel mogelijk te beperken. Er worden tijdelijke besturingsinstallaties ingezet om dit te bereiken. De nieuwe installatie wordt naast de oude opgebouwd. In een relatief korte periode wordt de oude installatie verwijderd en de nieuwe in bedrijf gesteld.

Gedurende de uitvoeringsperiode is Istimewa Elektro "Operationeel Installatie Verantwoordelijke". Dit betekent dat de Provincie Zuid-Holland de elektrische verantwoording heeft uitbesteed aan Istimewa Elektro. Verder dient het hele complex als CE gemarkeerd opgeleverd te worden. In dit intensieve traject neemt Istimewa Elektro de borging van de veiligheid voor gebruikers onder de loep en worden noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd.