Battle Istimewa Elektro
02-06-2015
afbeelding bij Battle Istimewa Elektro
Istimewa Elektro ziet een groeiende belangstelling om zich heen voor de circulaire economie. Het bedrijf herkent de gesignaleerde toekomstige schaarste van grondstoffen die nodig is voor het maken van elektrotechnische installaties. Istimewa Elektro is daarom op zoek gegaan naar inspirerende ideeën of succescases uit vergelijkbare branches (of uit het buitenland) die het bedrijf kunnen helpen om de eerste stap te nemen richting een circulaire economie rondom onze dienstverlening. "Wat kunnen wij doen om de circulaire economie op gang te brengen?” Om antwoord te krijgen heeft Istimewa Elektro dit vraagstuk aangemeld bij Battle of Concepts. Een ‘battle’ op deze website is een vraagstuk van een bedrijf of overheidsinstantie. Studenten en Young Professionals strijden in een battle om het beste idee en/of oplossing. Deelnemers aan een battle maken kans op prijzengeld.
Op www.battleofconcepts.nl stond het vraagstuk van Istimewa Elektro omschreven. Deelnemers mochten ideeën indienen voor één product of productgroep die we vaak gebruiken en passen binnen de principes van de biologische of technische kringlopen. Maar ze mochten ook breder denken, zoals het inrichten van onze bedrijfsprocessen, ketens, of verdien- en onderhoudsmodellen.

Battle of Concepts is exclusief voor studenten (HBO of WO) of Young Professionals (afgestudeerd HBO/WO) tot 31 jaar. Het was de bedoeling dat de deelnemers op maximaal 1 A4 hun idee of succescase beschreven. Het prijzengeld bestaat uit:

1e prijs € 350,- 2e prijs € 200,- 3e prijs € 100,- 4 t/m 10e prijs € 50,-

Je kon tot 21 juni je concept indienen. Istimewa Elektro zal een winnaar selecteren uit alle inzendingen. De winnaar wordt rond 20 juli via www.battleofconcepts.nl en www.istimewa.nlbekend gemaakt. Zie hieronder de uitgebreide omschrijving van de battle:

www.battleofconcepts.nl.