Windpark Westermeerwind
22-09-2015
afbeelding bij Windpark Westermeerwind
In het water van het IJsselmeer, langs de dijken van de Noordoostpolder op één van de windrijkste locaties in Nederland, wordt het windpark Westermeerwind gebouwd. Het windpark zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW. De windturbines worden verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en één langs de Noordermeerdijk alsmede een transformatorstation op het land.
Het windpark zal genoeg windstroom produceren voor 160.000 huishoudens. Het windpark heeft een opgesteld vermogen van 144 MW. De molens hebben een ashoogte (bovenkant toren) van 95 meter en een tiphoogte (hoogste punt blad) van 149 meter. De onderlinge afstand van de turbines varieert van 416 meter (Westermeerdijk) tot 520 meter (Noordermeerdijk).

Windpark Westermeerwind is het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder, het grootste nearshore windpark van Nederland.

Istimewa Elektro heeft de verlichting ten behoeve van de identificatieborden geïnstalleerd en zal tevens het ontwerp, engineering en levering van de navigatieverlichting voor haar rekening nemen.