Diederik Samson stelt getijdencentrale Oosterschelde stormvloedkering in gebruik
26-11-2015
afbeelding bij Diederik Samson stelt getijdencentrale Oosterschelde stormvloedkering in gebruik
Op woensdag 25 november is de getijdencentrale in de Oosterschelde stormvloedkering officieel in gebruik genomen. de feestelijke ingebruikname van het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijdeninstallatie in de wereld, waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar worden geïnstalleerd, werd uitgevoerd door Diederik Samson, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid.
"Deze installatie is een enorme stap in de ontwikkeling van getijdenenergie. Onze getijdentechnologie heeft de potentie uit te groeien tot een groot Nederlands exportproduct. De exportverwachting van getijdenenergie is meer dan 200 Gigawatt. Met deze turbines in de Oosterscheldekering kunnen wij de wereld laten zien wat de kracht is van getijdenenergie: een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien" zegt Hans van Breugel, CEO van Tocardo, producent van de getijdeninstallatie.

Volgens Joop Roodenburg, voorzitter van de raad van bestuur van Huisman, zijn de voordelen van getijdenenergie evident. "Naast het feit dat het uiterst voorspelbaar is hoeveel energie wordt gegenereerd - het tij is er elke dag - worden de turbines geplaatst in het water en zijn niet in zicht, zoals bij windturbines. Voor de toekomst richten we ons op het opschalen van de installaties. Dit vereist echter een grote investering, een realistisch tarief voor getijdenenergie en een vleugje idealisme. Dan kunnen we een belangrijke exportindustrie bouwen. Huisman is bereid geweest risico te nemen, het project financieel te steunen, omdat zij geloven in de toekomst van getijdenenergie en de grote exportkansen." Naast de financiële sponsoring van het project, heeft Huisman zorg gedragen voor het ontwerp en de bouw van de ophangconstructie van de turbines.

Om deze kansrijke exportpotentie vanuit Nederland mogelijk te maken pleiten Tocardo en Huisman voor ee pro-actieve opstelling van de Nederlandse overheid, zoals het beschikbaar stellen van  een 'ontwikkel' SDE+ voor energie uit water van € 0,18/kWh voor de eerste 100 MW. Hiermee gaat de sector de uitdaging aan om € 0,07/kWh onder het adviestarief van ECN te duiken en met 100 MW invullling te geven aan de offshore windambitie. Ook het verhogen van het plafond in de DEI investeringssubsidie van € 4 mln. naar ten minst € 6 mln. is een belangrijke stap die nodig is. Tenslotte moeten er meer locaties voor pilot- en demonstratieprojecten beschikbaar worden gesteld om deze projecten te faciliteren.

Naast Tocardo en Huisman, zijn ook een aantal andere bedrijven betrokken geweest bij dit project. Strukton is vanaf het begin van dit project actief betrokken geweest bij de planvorming, de planning en is tevens verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement. De betrokkenheid van Mammoet bestaat uit het transport en de installatie van de getijdeninstallatie in de Oosterschelde stormvloedkering. Ook de Zeeuwse bedrijven Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand leveren een belangrijke bijdrage aan de elektrotechnische installaties en de staalconstructies.

Als beheerder van de Oosterscheldekering faciliteert Rijkswaterstaat de locatie van deze innovatieve ontwikkeling om duurzame energie op te wekken. Samen met de markt ontwikkelt Rijkswaterstaat vernieuwende oplossingen en biedt waar mogelijk ruimte aan marktpartijen om innovaties te testen of toe te passen.

 "Zeeland is omringd met water, wij zijn de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie zo goed bij onze provincie. De afgelopen jaren hebben wij veel expertise opgebouw op dit vlak. Wij zijn al jaren aan het pionieren: nu kunnen we laten zien dat het water een belangrijke energiebron is. Ik ben ervan overtuigd dat getijdenenergie een belangrijke rol heeft in de toekomstige duurzame energiemix."

Het project is verder mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).