Nieuwsflits
Maart 2016
Installatie windpark Westermeerwind
In het water van het IJsselmeer, langs de dijken van de Noordoostpolder op één van de windrijkste locaties in Nederland, is het windpark Westermeerwind gebouwd. In het filmpje hiernaast is de installatie van het windpark te zien.

Het windpark bestaat uit 48 windturbines van 3 MW - verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk – alsmede een transformatorstation op het land. Het windpark zal genoeg windstroom produceren voor 160.000 huishoudens.

Werkzaamheden
Westermeerwind is het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder, het grootste nearshore windpark van Nederland. Het windpark heeft een opgesteld vermogen van 144 MW. De molens hebben een as-hoogte (bovenkant toren) van 95 meter en een tiphoogte (het hoogste punt van het blad) van 149 meter. De onderlinge afstand van de turbines varieert van 416 meter (Westermeerdijk) tot 520 meter (Noordermeerdijk).

De betonnen platforms zijn gemaakt bij WACO op de Concrete Valley in Bergen op Zoom. Deze platforms zijn voorzien van mantelbuizen voor de voedingskabels van onder andere de kentekenverlichting, David kraan en de navigatie verlichting. Het aanbrengen van deze kabels, installeren van de kentekenverlichting en het leveren van de navigatieverlichting inclusief de engineering behoorde tot de Scoop van Istimewa Elektro.

De opdrachtgever voor Istimewa Elektro was Ballast – Nedam maar tijdens dit project is deze overgegaan naar Van Oord. De werkzaamheden van Istimewa Elektro zijn gestart in februari 2015. Gedurende dit project hebben hier 6 medewerkers aan gewerkt. Met de levering van de navigatie verlichting met de bijbehorende constructies in december 2015 was voor Istimewa Elektro het project gereed.

Terug naar de nieuwsflits