Nieuwsflits
Maart 2016
STAR Empty Handling Depot Maasvlakte II
Istimewa Elektro heeft een project uitgevoerd voor het STAR Empty Handling Depot Maasvlakte II. Het on-dock Empty Depot is gerealiseerd op APM Terminals Maasvlakte II. Star Container Services exploiteert het Depot en is onderdeel van APM Terminals Inland Services. Diepzee klanten gebruiken het depot voor verschillende diensten zoals onderhoud en reparatie van containers. Op deze site zullen lege containers geïnspecteerd, gerepareerd, schoongemaakt en tijdelijk opgeslagen worden.

Het depot is in beheer van zusterbedrijf Star Container Services, onderdeel van APMT Inland Services. Vanaf 18 januari is het depot open en in de week van 22 februari heeft de overdracht plaatsgevonden.

De opdrachtgever binnen dit project voor Istimewa Elektro is GMB civiel. De eindklant is APM terminals. Istimewa Elektro heeft voor dit project werkzaamheden uitgevoerd voor twee opdrachten, het Handling Depot en de verkeerssluis.

Fase 1 STAR - Empty Handling Depot

De werkzaamheden voor het Handling Depot bestonden voornamelijk uit het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, in bedrijfstellen, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de onderhouds- en servicetermijn garanderen van de elektrotechnische installatie voor de nieuwbouw Empty Handling Depot op Maasvlakte II.

Fase 2 APMT – Voorzieningen APMT tbv STAR en verkeerssluis APMT-STAR

Istimewa Elektro heeft de elektrotechnische installaties uitgebreid van een bestaand distributiestation ten behoeve van een hoogspanningsvoeding voor het STAR Empty Handling Depot (EHD). De uitbreiding is inclusief 1000kVA transformator op EHD terrein en een verkeerssluis voor het afhandelen van het in/uitgaande verkeer tussen EHD en de APMT Containerterminal.

Het werk betrof in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, in bedrijfstellen, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en garanderen van de elektrotechnische installatie.

Naar aanleiding van dit project heeft Istimewa Elektro Renée Verwijs van GMB en Rutger Ten Thij van APM geïnterviewd.

Renée Verwijs, bedrijfsleider bij GMB:

Kunt u iets vertellen over de samenwerking tussen GMB, Istimewa Elektro, APMT-STAR?
Het was een uitdagend project. Door de goede samenwerking is de planning gehaald en is de klant tevreden.

Hoe is de samenwerking met Istimewa Elektro ontstaan?
In het verleden is er al eens samengewerkt. Deze samenwerking is door een samenloop van omstandigheden ontstaan en heeft Istimewa Elektro GMB uit de brand geholpen.

Wat is uw rol binnen dit project?
Bedrijfsleider en financieel verantwoordelijk voor dit werk.

Bent u tevreden over de uitvoering van het werk?
Wij zijn zeer tevreden over het werk, van af de calculatie fase tot de afhandeling van het werk.

Geeft dit project aanleiding om in de toekomst vaker samen te werken?
Dit werk geeft zeker aanleiding om elkaar meer op te zoeken om projecten te maken.

Rutger ten Thij, senior projectmanager buildings van APM Terminals:

Kunt u iets vertellen over de samenwerking tussen GMB, Istimewa Elektro, APMT-STAR?
Deze was prima: In het begin was er wat vertraging inzake de E-scoop echter dit lag ook grotendeels aan ons als opdrachtgever. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je als contractpartij goed moet aansluiten bij de opdrachtgever, dus passende projectleider en uitvoerders. Overigens was dit 'euvel' snel opgelost. Istimewa Elektro heeft voor APMT bekende medewerkers ingezet. GMB – ISTIMEWA – STAR krijgt voor de samenwerking een ruime voldoende.

Hoe is de samenwerking met Istimewa Elektro ontstaan?
Door de ervaring vanuit het bestaande project aanleg APMT 2e Maasvlakte: Train warning system (deze had Istimewa Elektro ook op de Euromax aangelegd) en de reefers ins stack 20-21.

Wat is uw rol binnen dit project?
Projectmanager en opdrachtgever namens APMT.

Bent u tevreden over de uitvoering van het werk?
Ja, de restpunten worden nu opgeleverd.

Geeft dit project aanleiding om in de toekomst vaker samen te werken?
Jazeker, dit is reeds gaande inzake het onderhoud en het beheer van het project.

Terug naar de nieuwsflits