Nieuwsflits
November 2015
Rolbrug Tholen

Istimewa Elektro heeft op 15 september 2015 van Hakkers B.V. de opdracht gegund gekregen voor het ontwerpen, leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van de elektrotechnische- en besturingstechnische installatie van de Rolbrug Tholen.

Keermiddel Tholen maakt deel uit van het systeem Volkerak-Zoommeer. In 2007 is de Planologische Kern Beslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier in werking getreden. Het doel van deze PKB is het waarborgen van voldoende bescherming tegen overstroming in het rivierengebied.
In de PKB zijn meer dan 30 uit te voeren maatregelen benoemd. Eén van deze maatregelen is waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Dit meer dient waterbergingsgebied te worden wanneer er als gevolg van een combinatie van zeer zware storm op zee en grote rivierafvoer van de Rijn of de Maas, spuien niet mogelijk is.

De haven van Tholen heeft een open verbinding met het Volkerak-Zoommeer. Dit heeft tot gevolg dat woningen, bedrijfsgebouwen, aanlegvoorzieningen in de haven, openbare ruimte en infrastructuur overlast kunnen ondervinden. Er worden daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen.
De maatregelen omvatten de realisatie van het Keermiddel Tholen en het afsluitbaar maken van de duiker in de Landtong Tholen. Het keermiddel zal worden voorzien van een beweegbare rolbrug t.b.v. voetgangers.

De Rolbrug Tholen wordt medio 2016 opgeleverd.
Terug naar de nieuwsflits