Nieuwsflits
November 2015
Istimewa Elektro steunt Be More

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) wordt door steeds meer bedrijven ingebed in de bedrijfsvoering.
Zo draagt Istimewa Elektro ook geregeld haar steentje bij aan verschillende projecten of goede doelen.

Zo steunt Istimewa Elektro bijvoorbeeld Stichting Be More. Istimewa Elektro kwam met deze stichting in aanraking via Judith van der Hoever.
Zij is op 25 september vertrokken naar Uganda om 4 weken vrijwilligerswerk te doen bij Community Empowerment Program - CEPO.

Be More
Be More werkt met kleinschalige partnerprojecten in Azië en Afrika. Be More helpt niet alleen met vrijwilligers, maar organiseert ook reizen met het doel betrokkenheid en begrip te creëren. Met een eigen stichting dragen ze ook financieel bij aan de duurzame ontwikkeling van de lokale organisaties.

Community Empowerment Program - CEPO
Het Community Empowerment Program, afgekort CEPO, is een community project in de omgeving van Masaka. Opgericht door drie jonge vrouwen die hun ziel en zaligheid in het project leggen, biedt deze organisatie het hoofd aan veel voorkomende problemen als armoede, analfabetisme en de gevolgen van HIV/Aids. De organisatie zorgt voor plaatsen waar de bevolking terecht kan voor informatie en advies over zaken als hygiëne, sanitaire- en voedselvoorzieningen. Daarnaast zorgen ze voor onderwijs, voorlichting, campagnes en maken ze HIV/Aids bespreekbaar in groepsgesprekken.

Wat doen de vrijwilligers?
Vrijwilligers dragen bij dit project hun steentje bij door bijvoorbeeld het doen van huisbezoeken, waarbij kwetsbare ouderen worden ondersteund en voorzien van voedsel. Daarnaast helpen ze bij het verbeteren van de sanitaire voorzieningen en hygiëne in de community en wordt er voorlichting op scholen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Dit wordt samen met de lokale vrijwilligers van het project gedaan. Tenslotte proberen ze samen met Be More zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het werk van CEPO, zowel in Uganda als in hun thuisland.

Doneren?
U kunt ook zelf (online) doneren, lees meer op www.be-more.nl of maak uw bijdrage over op NL17RABO 0121 7742 28 t.n.v. Stichting Be More o.v.v. "Judith van der Hoever".
Terug naar de nieuwsflits