Nieuwsflits
maart 2015
Procesautomatisering bij Evides Waterbedrijf door Istimewa Elektro Evides locatie Baanhoek


Evides Waterbedrijf
– drinkwaterleverancier in Zuidwest-Nederland - heeft Istimewa Elektro samen met 2 andere bedrijven geselecteerd om de procesautomatisering op alle drinkwaterproductielocaties van Evides in de komende vijf jaar te vervangen. Op 20 november jl. hebben de partijen de raamovereenkomst ondertekend.

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon en smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en bedrijven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België, Duitsland en China. 

Besturingssystemen

Evides heeft negen locaties waar zij oppervlaktewater en grondwater zuivert tot betrouwbaar drinkwater. Voor het winnen, zuiveren, opslaan en distribueren van dit water maakt Evides onder andere gebruik van onbemande installaties. Deze installaties zijn door middel van een WAN netwerk met elkaar verbonden.  Om de processturing onafhankelijk te kunnen laten werken zijn de locaties uitgerust met een lokaal DCS systeem. Als gevolg van de ontstaanshistorie van Evides, zijn de huidige DCS systemen regionaal bepaald. Per regio worden verschillende DCS systemen toegepast en verschilt de wijze van bedrijfsvoering. In de toekomstige situatie wordt deze bestaande situatie aangepast naar een uniforme wijze van procesvoering Evides breed. Hierdoor neemt de beheersbaarheid van het proces verder toe. Evides heeft met ABB een overeenkomst afgesloten voor de levering van PLC hardware. Het programmeren van software wordt door Evides zelf, met gebruikmaking van een aantal gecontracteerde system integrators waaronder Istimewa Elektro, verzorgd.

Projectomschrijving

De scope van de werkzaamheden voor de E&I aannemer houdt in dat de PLC hardware vervangen wordt door ABB Freelance inclusief interne bedrading naar de rangeerstroken. De rangeerklemmenstroken en externe bekabeling blijven gehandhaafd. Incidenteel worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van de complete besturingskasten.

Projectomschrijving "PA Ombouw GWZ Baanhoek”

Het eerste project, dat binnen dit raamcontract is uitgevraagd door Evides, wordt uitgevoerd door Istimewa Elektro. Het betreft de PA Ombouw van de Grondwaterzuivering productielocatie "Baanhoek” te Dordrecht. Voor Evides is dit een ‘pilot’. De werkwijzen, resultaten en ervaringen van dit project zijn input voor de vervolgprojecten binnen het raamcontract. Als Istimewa Elektro zijn we content, dat we onderdeel kunnen zijn van de pilot. Zo kunnen we uit de eerste hand informatie uitwisselen, ervaringen delen en leren van elkaar.

Het project "PA Ombouw GWZ Baanhoek” bevat het compleet vervangen van 3 besturingskasten in 2 nieuwe besturingskasten op de productielocatie Baanhoek. Dit heeft als gevolg, dat ook bekabeling moet worden omgelegd. Eén besturingskastlocatie komt namelijk te vervallen. Verder wordt het glasvezelnetwerk uitgebreid, diverse instrumenten (opnieuw) aangesloten en er worden wat aanpassingen gedaan in voedingskasten.

De hele ombouw moet binnen 2 weken helemaal gereed zijn. Dit betekent: ombouwen, aansluiten, IO testen en in bedrijf stellen. Uiteraard worden - daar waar mogelijk - voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zodat de ombouw zo soepel mogelijk verloopt. Amoveren van de te verwijderen delen, wordt na de ombouw uitgevoerd.

Behalve werkzaamheden op de productielocatie Baanhoek, wordt ook de PA van drie "win-gebieden” aangepast. De win-gebieden hebben een ‘centrale besturing’ en meerdere pompputten, die grondwater oppompen en dit doortransporteren naar Baanhoek. Het ombouwen van de win-gebieden vindt voorafgaand aan de ombouw van de productielocatie plaats.

De werkzaamheden en de afdelingen die voor Istimewa Elektro betrokken zijn bij het project zijn:

Afdeling engineering voor de controle van het ontwerppakket, De panelenbouw voor het samenbouwen en FATten van nieuw te bouwen besturingskasten en uiteraard projectleiding, uitvoering en in bedrijf stelling.

Terug naar de nieuwsflits