Nieuwsflits
december 2014
Istimewa Elektro optimaliseert werkprocessen

De markt waarin Istimewa Elektro opereert verandert snel en de systemen worden steeds complexer. Waaronder bijvoorbeeld veiligheidssystemen, PLC’s, SCADA-servers, etc. Door de toenemende complexiteit wordt ook het onderhouden van dergelijke systemen steeds complexer. Om te zorgen dat Istimewa Elektro de ondersteuning op dergelijke systemen, met een groot software-component, beter kan uitvoeren zijn zowel de opdrachtgevers als Istimewa Elektro op zoek naar een manier om dit goed te organiseren. Zowel vanuit de opdrachtgevers in de natte infra als intern kwam Istimewa Elektro tijdens haar zoektocht uit op ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en ASL (Application Services Library)  uit. Twee beproefde methoden om een organisatie in te richten voor het leveren van software.

Samen met The Lifecycle Company is Istimewa Elektro een traject gestart om te kijken wat deze methoden precies inhouden en of ze iets kunnen betekenen voor de organisatie. The Lifecycle Company is een organisatie die in 2008 is opgericht door de geestelijk vader van ASL en BiSL (Business Information Services Library), met daarnaast een grote expertise op het gebied van ITIL.

In eerste instantie ligt de focus van het traject op het doorlopen van ITIL waarbij gekeken wordt naar de toepassing van het zogenaamde ITIL light, een uitgeklede vorm van ITIL. Hierbij wordt gelet op de vier onderdelen Incident Management, Problem Management, Change Management en de CMDB (Configuration Management Database). Binnen de processen van afdeling Maintenance van Istimewa Elektro zijn de werkzaamheden die worden gedaan in kaart gebracht en de aanknopingspunten met deze thema’s en die zijn er gelukkig legio.  

Op dit moment onderzoekt Istimewa Elektro de raakvlakken met Ultimo (het Onderhoudsmanagementsysteem van Istimewa Elektro) om een goed beeld te krijgen van de manier waarop ITIL ingezet kan worden om processen te verbeteren. Op deze manier is Istimewa Elektro in staat om nog meer service te bieden waarbij ook het ondersteunen van de software valt.

Later in het traject zullen ook de toepassingsmogelijkheden van ASL bekeken worden. Waarbij ITIL meer op het inrichten van de infrastructuur in de organisatie ligt en het zorgen voor een duidelijke eenduidige manier van werken, zal bij ASL meer gekeken worden naar de optimalisatie van de interne processen. Het project heeft als doel voor Istimewa Elektro om binnen het komende half jaar de service ITIL/ASL-proof te hebben. 

Terug naar de nieuwsflits