Istimewa Elektro beschikt over zeer uitgebreide ervaring in de realisatie van projecten in diverse sectoren, zowel nieuwbouw, ombouw als renovatie. Het creëren en in standhouden van structuur vormt de rode draad bij de uitvoering ervan waarmee veiligheid en beheersing van tijd, geld en kwaliteit maximaal gewaarborgd worden. Istimewa Elektro past hiertoe diverse methodieken toe zoals projectmanagement, integratie van planning en cost-control en continu verbeteren binnen de lijnorganisatie. Na oplevering van de projecten wil Istimewa Elektro ook graag uw partner blijven bij het onderhoud van de installaties.

Wilt u automatisch ons digitale PROJECT-nieuws ontvangen?
Meldt u dan aan! 
We verzenden het projectnieuws 4 keer per jaar. 

De afdeling Projecten is belast met de uitvoering van werken voor Water & Infra. Het gehele traject vanaf engineering, werkvoorbereiding tot en met oplevering en nazorg wordt hier op een projectmatige wijze gemanaged en deskundig uitgevoerd. Aan de werken worden projectteams toegewezen in een variabele samenstelling met o.a. projectleider, projectengineer, werkvoorbereider en één of meer uitvoerders. Samen bieden zij een constante en optimale mix van specifieke project- en klantkennis, geheel gericht op een succesvolle aanpak van techniek, organisatie, logistiek en administratieve ondersteuning.

Tot deze afdeling behoort ook de werkplaats voor panelenbouw. Door de grote diversiteit in de opdrachten zijn de werkplaatsactiviteiten steeds uniek in hun soort en afgestemd op specifieke voorwaarden en eisen van de klant. Een voortdurende kwaliteitsbewaking op materiaal en eindproduct, wordt afgesloten met een fabrieksafnametest (FAT) waarmee de correcte werking van alle functionaliteiten van een apparaten- of besturingskast wordt aangetoond. Hiervoor maakt Istimewa Elektro gebruik van uitgebreid testapparatuur welke 'veldapparatuur' simuleert om zo apparatenkasten tot kleimniveau door te testen. In deze fase van het werk worden onze inbedrijfstellers reeds betrokken zodat de uiteindelijke in bedrijf name en oplevering snel en efficiënt kan verlopen.

Na de oplevering kan een uitgekiend onderhoudsconcept worden gepresenteerd om, gedurende een vaste periode, de geleverde installatie in een goede conditie te houden en een optimale beschikbaarheid te waarborgen. Dit onderhoudsprogramma wordt beheerd en uitgevoerd door de afdeling Maintenance.

Referentieprojecten