INFRA & WATER: wegen, water en spoor. Mobiliteit en een goed infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met economische vooruitgang. Istimewa Elektro levert een belangrijke bijdrage aan die vooruitgang door haar ruime kennis en expertise ter beschikking te stellen aan opdrachtgevers. Een vlotte doorstroming van het land- en scheepsvaartverkeer, veilige verbindingen, goede communicatie en overzichtelijke verkeerssituaties. Aspecten waarmee we dagelijks werken en waarbij al tijdens de ontwerpfase terdege rekening mee wordt gehouden. Goede geïntegreerde oplossingen zijn essentieel! 


Bekijk onze projecten!

In elke fase van een infrastructureel project kan Istimewa Elektro adviseren, ontwerpen, het projectmanagement voeren en de realisatie van de uitvoering voor haar rekening nemen. Istimewa Elektro is, juist door haar bescheiden omvang, in staat om zowel kleine als grote projecten voortvarend op te pakken en bezit hoogwaardige kennis en vakmanschap voor het realiseren van complexe infrastructurele installaties. Design, construct & maintain contracten zijn bekende activiteiten voor onze flexibele organisatie. Multidisciplinaire projectcombinaties zijn de sleutel naar goede, breed geïnteresseerde bouwprojecten. En dat is nu precies waar Istimewa Elektro naar streeft: Een optimaal net van wegen, waterleveringen, vaarwater en spoort dat 100% bereikbaar, 100% beschikbaar en 100% veilig is!

In de infra en water techniek voeren we projecten uit met de nadruk op: Onze klanten binnen dit segment bevinden zich door heel Nederland en bestaan voornamelijk uit:
         - Rijkswaterstaat
         - Provincies
         - Gemeentes

Referentieprojecten:

Al onze referentieprojecten zijn terug te vinden per jaar op de projectpagina's