Istimewa Elektro heeft alles in huis voor haar eigen projecten als het gaat om het ontwerpen van elektrotechnische besturingsinstallaties. Daarnaast worden ook adviesdiensten geleverd in de vorm van technische voorstellen en functionele ontwerpen voor uiteenlopende vraagstukken. Bij elke ontwerpopdracht wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met zaken op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, energieprestatie, milieubelasting, life cycle cost en onderhoudbaarheid.
Vrijwel ieder ontwerptraject is een combinatie van een veiligheidsontwerp, hardware ontwerp en een software ontwerp, zeker in een omgeving van professionele en industriĆ«le installaties, waarbij veelal sprake is van een meer of minder complex automatiserings- of besturingsonderdeel. Een belangrijk onderdeel van deze ontwerpen is de toepassing van normen en richtlijnen, waaronder de machinerichtlijn, op de te engineeren installaties. 

Industriƫle automatisering is een ruim begrip in de besturing, bediening en bewaking van technische processen. Dit begrip is dan ook niet los te zien van 'datacommunicatie en netwerken', als het gaat om het koppelen van diverse deelinstallaties en het toepassen van beeldschermbedieningen. Ook is er altijd een rechtstreekse relatie met het ontwikkelen van 'software'-applicaties voor toegepaste plc's, pc's of andere door microprocessor gestuurde systemen.

Automatiseren vraagt steeds meer om een integrale benadering van het besturingsproces en om het verzamelen van allerlei procesinformatie, waaronder statussen en parameters in andere processen, die kunnen worden aangeboden en verwerkt. De engineers van Istimewa Elektro denken ver vooruit, om de ontwikkeling van uw vraagstukken te structureren en tot een resultaatgerichte oplossing te komen.

Communicatie is van wezenlijk belang tussen mensen maar ook tussen apparaten. Steeds meer apparatuur heeft mogelijkheden om via dataverbindingen, informatie-, stuur- en bedieningscommando's uit te wisselen. Echter men moet wel dezelfde taal spreken. Istimewa Elektro is in staat om de noodzakelijke communicatieprotocollen te ontwikkelen tussen merkvreemde apparatuur en de centrale verwerkingseenheden.

De softwareapplicaties voor diverse fabricaten van PLC's worden door de Istimewa engineers ontworpen. Ook de toepassing van verschillende vormen van visualisatie binnen de SCADA omgeving maken deel uit van integrale oplossingen van besturings- en bedieningsprocessen. Uiteraard verdient de specifieke software voor de juiste protocollering van de communicatie tussen alle systemen de volle aandacht. De volledige systeemarchitectuur wordt tot een samenhangend geheel gesmeed, teneinde te voldoen aan alle gewenste functionaliteiten.

In onze bedrijfsfilosofie staat de lange termijn relatie centraal. Door een projectmatige aanpak kunnen wij reeds in de ontwerpfase aan ieder afzonderlijk onderdeel veel aandacht besteden. Hierdoor voldoen alle systemen en installaties ook nog eens aan de hoogste kwaliteitseisen ten aanzien van techniek, veiligheid en milieu.