Istimewa Elektro is een system integrator die de verbinding legt tussen ontwerp, uitvoering en onderhoud van elektrotechnisch installaties met ruim 150 vaste medewerkers. Onze activiteiten worden aangestuurd vanuit onze hoofdvestiging in Vlissingen. Ook hebben we 2 locaties in Rotterdam en Veghel. Onze opdrachtgevers bevinden zich door heel Nederland in de infrastructuur en in de watermarkt. In 2021 vieren we ons 50 jarig bestaan. 

Bekijk het Istimewa Elektro jubileum magazine online! 

Engineering & Consultancy

Istimewa Elektro heeft alles in huis voor haar eigen projecten als het gaat om het ontwerpen van elektrotechnische besturingsinstallaties. Daarnaast worden ook adviesdiensten geleverd in de vorm van technische voorstellen en functionele ontwerpen voor uiteenlopende vraagstukken. Bij elke ontwerpopdracht wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met zaken op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, energieprestatie, milieubelasting, life cycle cost en onderhoudbaarheid.

Lees meer >

Bekijk onze projecten! 


infra & Water

Water en wind zijn onlosmakelijk met Zeeland verbonden. Het is van levensbelang. Wegen, water en spoor. Mobiliteit en een goed infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met economische vooruitgang. Istimewa Elektro levert een belangrijke bijdrage aan die vooruitgang door haar ruime kennis en expertise ter beschikking te stellen aan opdrachtgevers. Een vlotte doorstroming van het land- en scheepsvaartverkeer, veilige verbindingen, goede communicatie en overzichtelijke verkeerssituaties. Aspecten waarmee we dagelijks werken en waarbij al tijdens de ontwerpfase terdege rekening mee wordt gehouden. Goede geïntegreerde oplossingen zijn essentieel!

Lees meer >