Istimewa Elektro is een gerenommeerd elektrotechnisch installatiebedrijf met ruim 140 vaste medewerkers. Onze activiteiten worden aangestuurd vanuit onze hoofdvestiging in het industriegebied Vlissingen-Oost. Onze opdrachtgevers bevinden zich door heel Nederland in de infrastructuur en in de watermarkt.

Wilt u automatisch onze digitale nieuwsflits ontvangen? Meld u dan aan via info@istimewa.nl


consultancy

Istimewa Elektro is geheel self supporting voor haar eigen projecten als het gaat om het ontwerpen en engineeren van oplossingen van elektrotechnische probleemstellingen, die door opdrachtgevers en klanten worden voorgelegd. Tevens worden ook adviesdiensten geleverd in de vorm van technische voorstellen en functionele ontwerpen van uiteenlopende vraagstukken. Bij elke ontwerpopdracht wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met zaken op het gebied van duurzaamheid, energieprestatie, milieubelasting, life cycle cost en onderhoudbaarheid, volgens het RAM(SHE) model.

Lees meer >

infra

Wegen, water en spoor. Mobiliteit en een goede Infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met economische vooruitgang. Istimewa Elektro levert een belangrijke bijdrage aan die vooruitgang door haar ruime kennis en expertise ter beschikking te stellen aan haar opdrachtgevers. Een vlotte doorstroming van het land- en scheepvaartverkeer, veilige verbindingen, goede communicatie en overzichtelijke verkeerssituaties. Aspecten waarmee we dagelijks werken en waarbij al tijdens de ontwerpfase terdege rekening mee wordt gehouden. Goede geïntegreerde oplossingen zijn essentieel.

Lees meer >