Istimewa Elektro is een gerenommeerd elektrotechnisch installatiebedrijf met ruim 150 vaste medewerkers. Onze activiteiten zijn onder andere het ontwerpen van hardware en software, uitvoeren van projecten en service & onderhoud. De activiteiten worden aangestuurd vanuit onze hoofdvestiging in het industriegebied Vlissingen-Oost, daarnaast hebben we site locaties in Veghel en Barendrecht. Onze opdrachtgevers bevinden zich door heel Nederland in de infrastructuur- en watermarkt.

Engineering & Consultancy

Istimewa Elektro is geheel self supporting voor haar eigen projecten als het gaat om het ontwerpen en engineeren van oplossingen van elektrotechnische probleemstellingen, die door opdrachtgevers en klanten worden voorgelegd. Tevens worden ook adviesdiensten geleverd in de vorm van technische voorstellen en functionele ontwerpen van uiteenlopende vraagstukken. Bij elke ontwerpopdracht wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met zaken op het gebied van duurzaamheid, energieprestatie, milieubelasting, life cycle cost en onderhoudbaarheid, volgens het RAM(SHE) model.

Lees meer >infra & Water

Water en wind zijn onlosmakelijk met Zeeland verbonden. Het is van levensbelang. De aandacht voor infra & water is vanzelfsprekend. Wegen, water en spoor. Mobiliteit en een goede Infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met economische vooruitgang. Als System Integrator levert Istimewa Elektro levert een belangrijke bijdrage aan die vooruitgang door haar ruime kennis en expertise ter beschikking te stellen aan haar opdrachtgevers. Een vlotte doorstroming van het land- en scheepvaartverkeer, veilige verbindingen, goede communicatie en overzichtelijke verkeerssituaties. Aspecten waarmee we dagelijks werken en waarbij al tijdens de ontwerpfase terdege rekening mee wordt gehouden. Goede geïntegreerde oplossingen zijn essentieel.

Lees meer >